STAMPA

2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003  
2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1990  
1988   1987   1986  


1986

Cinquant’anni di pittura europea: 1910-1960 / Omaggio a Jean Hélion: opere recenti Jean Dubuffet & Art Brut 1 Jean Dubuffet & Art Brut 2

 

credits: Hangar Design Group